سیاسی

امیر آشتیانی: سیاست‌های توسعه‌طلبانه غرب و ناتو برای احیای جهان تک قطبی سرعت گرفته است

امیر آشتیانی: سیاست‌های توسعه‌طلبانه غرب و ناتو  برای احیای جهان تک قطبی سرعت گرفته است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، امیر محمدرضا آشتیانی مسلح در نخستین حضور در جمع وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای که به میزبانی دهلی نو برگزار شد، گفت: در طول چند دهه گذشته، روند توسعه و نقش آفرینی های مثبت سازمان همکاری شانگهای در عرصه تحولات منطقه ای و بین المللی، به خوبی گویای واقعیت ها و افق های آینده این سازمان است.

وی افزود: این واقعیت موجب شده تا در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عضویت در سازمان ها و نهادهای مبتنی بر چندجانبه گرایی مانند سازمان همکاری شانگهای به دلیل آنکه می توانند نقطه تلاقی منافع و امنیت مشترک جهانی باشند، مورد توجه قرار گیرد.

دستاوردهای سازمان همکاری های شانگهای باید در مسیر تقویت سیاست های موازنه‌ساز قرار گیرد

امیر آشتیانی تاکید کرد: سازمان همکاری شانگهای از زمان تأسیس، با طی کردن مسیر هوشمندانه، تاثیرگذار و نقش آفرین، اکنون تبدیل به یک نهاد تأثیرگذار در روندهای جهانی و ضامن صلح و ثبات و احترام به حقوق ملت ها و نیز به محل رجوع بسیاری از کشورهای جهان شده است.

وی ادامه داد: این سازمان هم اکنون از ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی متنوع و گسترده ای برخوردار است که در نقش آفرینی ها و کارکردهای جهانی و منطقه ای آن تاثیرگذار هستند. بنابراین؛ باید انتظار داشت که تجربیات و دستاوردهای گران‌بهای این سازمان در مسیر تقویت سیاست های موازنه ساز و توسعه چندجانبه گرایی مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.

سیاست های توسعه طلبانه غرب و ناتو برای احیای جهان تک قطبی سرعت گرفته است

وزیر دفاع با بیان اینکه برخی روندهای کلان جهانی گویای برخی واقعیت های نگران کننده ای است که تقویت نقش و جایگاه سازمان همکاری شانگهای را اجتناب ناپذیر کرده است، گفت: رقابت های ژئواستراتژیک جهانی با رویکردهای نظامی و امنیتی در حال تشدید شدن است. رقابت های منطقه ای در مناطق مختلف جهان تحت تأثیر سیاست های تهاجمی و تفرقه افکنانه برخی قدرت های بزرگ در حال تشدید شدن هستند.

وی افزود: سیاست های توسعه طلبانه و هژمونیک غرب و ناتو و تلاش برای احیای جهان تک قطبی و سلسله مراتبی سرعت گرفته است. اقدامات غرب و ناتو در بحران اوکراین گویای این واقعیت است. جنگ های نیابتی و تروریسم به عنوان ابزار سیاست های برتری جویانه در دست برخی قدرت های بزرگ قرار دارد. بنیان های نظام کنترل تسلیحات، عدم اشاعه و معاهدات بین المللی در معرض خطر جدی قرار دارند.

کشورهای عضو شانگهای در قبال شکل گیری هندسه نظم جدید جهانی مسئولیت دارند

امیر آشتیانی با بیان اینکه بدون تردید تأمل و تعمق در روندهای مزبور، مسئولیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را مضاعف می کند، تصریح کرد: در واقع، سازمان همکاری شانگهای امروزه با برخورداری از مولفه های قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در پهنه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود مسئولیت های سنگینی را در قبال شکل گیری هندسه نظم جدید جهانی و تحقق امنیت مشارکتی و جمعی بر عهده دارد. به ویژه اینکه روندهای حاکم بر نظام جهانی هنوز در مرحله توسعه و تکامل هستند و نباید در مورد آن ها مبتنی بر پیش فرض ها قضاوت کرد.

بزرگ ترین مشکل جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم به کارگیری رفتارهای دوگانه است

امیر آشتیانی با بیان اینکه اکنون این پرسش در سازمان همکاری شانگهای مطرح می شود که نظام مسائل و موضوعات این سازمان چیست؟گفت: نخستین موضوع؛ پدیده تروریسم در اشکال مختلف آن است که در شکل گیری و گسترش آن عوامل مختلفی مانند افراط گرایی، تبعیض و بی عدالتی، جهل و عقب ماندگی، منافع و دخالت برخی قدرت ها و برخی دیگر از عوامل نقش دارند.

وی افزود: بزرگ ترین مشکل جامعه جهانی و مناطق جغرافیایی برای غلبه بر این پدیده، بکارگیری استانداردهای دوگانه است. جمهوری اسلامی ایران هم قربانی تروریسم و هم پیشرو در مبارزه با ترویسم است و در این مسیر شهدای گرانقدر و قهرمانان بزرگی را تقدیم نموده است. بدون تردید، جنایت آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده ارشد ایرانی مبارزه با تروریسم در منطقه چیزی جزء حمایت از تروریسم نیست.

امروزه افراط گرایی فراتر از مرزهای ملی با تولید خشونت و ترور جوامع انسانی را آزار می دهد

وزیر دفاع در تشریح افراط گرایی به عنوان موضوع دوم گفت: این پدیده هم در اشکال مختلفی ظهور و بروز دارد. امروزه افراط گرایی در چارچوبی فراتر از مرزهای ملی و به شکل پیچیده و در هم تنیده با تولید خشونت و ترور جوامع انسانی را آزار می دهد.

امیر آشتیانی در تشریح موضوع سوم گفت: پدیده قاچاق مواد مخدر به عنوان یک معضل فراگیر جهانی و تهدید کننده حیات بشری است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به برخورداری از موقعیت ترانزیتی از جایگاه منحصر به فردی در زمینه مبارزه با این پدیده برخوردار بوده و در این خصوص هزینه های مادی و انسانی سنگینی را پرداخت کرده و می‌کند. بنابراین، ضمن اعلام آمادگی برای انتقال تجریبات به اعضای سازمان همکاری شانگهای، انتظار داریم همسویی و تعاملات جدی تری در درون سازمان همکاری شانگهای برای مواجهه با این مساله ایجاد شود.

نیاز به یک فهم مشترک در سازمان شانگهای برای حل چالش‌های متفاوت امنیتی در جهان هستیم

وزیر دفاع با بیان اینکه جرایم سایبری به عنوان پدیده ای نوین، موضوع دیگری است که بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات به شدت در حال گسترش بوده است، خاطرنشان کرد: اکنون شاهد توسعه ناامنی های سایبری از طریق سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی، جعل داده ها، نفوذهای امنیتی و جاسوسی، ناامنی های روانی و اجتماعی، خرابکاری های صنعتی، اقدامات براندازانه و … هستیم. ضمن اینکه به بهانه های مختلف شاهد به کارگیری استانداردهای دوگانه در مورد گردش آزاد اطلاعات در سطح جهان هستیم.

وی با اشاره به ناامنی در خطوط مواصلاتی دریایی و اختلال در کشتیرانی، بیوتروریسم، جنگ‌های نیابتی، تجزیه‌طلبی، بحران‌ها و بلایای طبیعی و چالش های زیست محیطی گفت: این موارد از اهمیت زیادی برخوردارند که نیازمند توجه جدی تر به آن ها در سازمان همکاری شانگهای در چارچوب ایجاد فهم مشترک و به کارگیری ظرفیت ها و انگیزه های جمعی هستیم.

تأکید بر «امنیت مردم پایه» جزو اصول خدشه ناپذیر ایران است

امیر آشتیانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب علیه ظلم و بی عدالتی بوده و راز ماندگاری آن بر استواری در این مسیر می باشد تصریح کرد: بر این اساس، تأکید بر «امنیت مردم پایه» ؛ «احترام به حاکمیت های ملی» ؛ «امنیت انسانی» ؛ «نگاه فرا مذهبی و غیر فرقه ای» و … جزء اصول خدشه ناپذیر نظریه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران متکی بر ظرفیت ها و مزیت های همه جانبه ملی، منطقه ای و بین المللی، تابع اصولی پایدار برای ایجاد بازدارندگی بوده و مفاهیمی چون حفظ صلح و آرامش منطقه ای از طریق همکاری های جمعی و مناسبات چند جانبه به طور جدی در دستور کار این دکترین می باشد.

پیام دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، پیام صلح و دوستی برای منطقه و جهان است

وزیر دفاع با بیان اینکه پیام همیشگی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، پیام صلح، ثبات، دوستی و امنیت برای همه کشورهای همسایه، منطقه و جهان است، گفت: به همین دلیل، امروز ما به طور جدی در صدد فعال کردن دیپلماسی دفاعی چندجانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی منطقه ای و بین المللی هستیم.

امیر آشتیانی ضمن تاکید بر آمادگی و اراده کامل جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش فعال و همکاری های دفاعی و امنیتی همه جانبه با سازمان همکاری شانگهای، با ارائه چند پیشنهاد برای تقویت رویکردها و راهبردهای سازمان همکاری های شانگهای گفت:حجم عمده­ای از تجارت جهانی در کمربند دریایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ویژه اقیانوس هند و آب های آزاد اطراف آن صورت می گیرد.

وی افزود: با عنایت به اهمیت این موضوع برای توسعه و رفاه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و ضرورت تضمین امنیت آن، پیشنهاد می کنم سازوکار «کمربند امنیت دریایی شانگهای» با هدف حفظ امنیت خطوط مواصلاتی و تضمین جمعی تجارت جهانی، با مشارکت نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دبیرخانه این سازمان تشکیل شود. همچنین، با توجه به شکل گیری تهدیدهای نوظهور مناسب است این سازمان تدابیر لازم و بلند مدتی برای طراحی و تأسیس ساختارهای مناسب برای دو بخش «دفاع سایبری» و «دفاع شناختی» را در دستور کار قرار دهد.

آمادگی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی

وزیر دفاع در پایان سخنانش آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای نقش آفرینی بیشتر و مشارکت فعال با اعضای سازمان همکاری شانگهای در محورهایی چون؛ برگزاری رزمایش های دریایی مشترک، تبادل اطلاعات امینتی به ویژه ضد تروریسم، آموزش و انتقال تجربیات مقابله با تروریسم در اشکال مختلف آن، مقابله با بلایای طبیعی، مقابله با بیماری های همه گیر و دیگر موضوعات مهم، اعلام کرد.

پایان پیام/

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا